1. Υπαναχώρηση- Πολιτική επιστροφών
    Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν που αγοράστηκε από την sportakias.gr εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον πελάτη αποκτά φυσική κατοχή του προϊόντος, ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν βρίσκεται στην άρτια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις τους. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, το δελτίο αποστολής. Έπειτα και μόνο κατόπιν έγκρισης από το κατάστημα θα ξεκινήσουν οι ανάλογες διαδικασίες. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία θα επιστρέφεται με τα έξοδα να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταναλωτή. Επισημαίνουμε ότι τα έξοδα, όπως και η ευθύνη μεταφορά του προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 9,90 ευρώ.Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο υπαναχώρησης», που είναι διαθέσιμο στο δέμα. Επιστροφές προϊόντων δεν θα γίνονται δεκτές αν δεν συμπληρωθεί και δεν αποσταλεί το ανωτέρω «έντυπο υπαναχώρησης».

Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός το αργότερο 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα και εφόσον αυτά είναι σε άριστη κατάσταση. Τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό του πελάτη, τον οποίο ο ίδιος θα δηλώσει στο ειδικό έντυπο υπαναχώρησης.

  • Ελαττωματικό προϊόν
    Στην απίθανη περίπτωση που παραλάβετε ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν, έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να το αντικαταστήσετε με άλλο προϊόν μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν εσείς το επιθυμείτε.
  • Αλλαγή προϊόντος
    Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή του προϊόντος που σας έχει αποσταλεί, τα έξοδα αποστολής προς το κατάστημα είναι δωρεάν, ενώ τα έξοδα επαναποστολής του νέου προϊόντος που θα επιλέξετε ανέρχονται στο ποσό των 5,02 ευρώ.Σε περίπτωση που επιθυμείτε για δεύτερη ή περισσότερες φορές την αλλαγή του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής, καθώς και η ευθύνη της μεταφοράς τους, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο αν πραγματοποιούνται μέσω οποιασδήποτε εταιρίας courier, και όχι μέσω ταχυδρομείου.